BusinessVize.cz

Finance Finanční analýza

Reklama

Jsou vaši zaměstnanci v práci a v životě spokojení?
Spokojení zaměstnanci jsou kreativnější, o 12 % produktivnější a zvyšují tržby! POMŮŽEME VÁM S HR 2.0

Finanční analýza

Není zisk jako zisk

Email Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 36
NejhoršíNejlepší 

Na první pohled by se mohlo zdát, že když se hovoří o zisku, je každému jasné, co to je. Jenže v praxi se jako „zisk“ označuje celá řada naprosto odlišných ekonomických ukazatelů. Nejvíce jich přitom pochází z anglosaských zemí. Jak se tedy liší EAT, EBT, EBIT, EBITDA, OIBDA, NOPAT od našich výsledků hospodaření před zdaněním a výsledků hospodaření za účetní období známých z Výkazu zisku a ztráty?

Méně známé finanční ukazatele

Email Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 

Finanční analýza pracuje s řadou skupin ukazatelů. Vedle těch, kteří řeší likviditu, rentabilitu a aktivitu však existují také obecné ukazatele, se kterými se nemusíte setkat tak často. Pojďme se podívat tedy na to, jak vypadají třeba takové ukazatelé produktivity či zadluženosti anebo jak se analyzuje čistý pracovní kapitál.

Ukazatelé aktivity

Email Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 35
NejhoršíNejlepší 

Ukazatelé aktivity jsou další z řady poměrových finančních ukazatelů, které dokáží ve stručné a jasné formě vypovědět některé zajímavé informace o firmě jen na základě v ČR ze zákona veřejně dostupných údajů – tj. Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty. Z těchto ukazatelů se tak snadno dozvíte, jak efektivně daná firma nakládá se svými finančními prostředky nebo třeba jakou má vyjednávací sílu vůči dodavatelům.

Aktualizováno Úterý, 13 Duben 2010 12:44

Ukazatelé rentability

Email Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 25
NejhoršíNejlepší 

Ukazatelé rentability patří mezi další z řady tzv. poměrových ukazatelů a zejména v dřívějších dobách patřili mezi jedny z nejsledovanějších vůbec. Tyto uměle vytvořené ukazatele dokáží letmým pohledem na rozvahu a výkaz zisku a ztráty říci, jak moc vaše firma funguje z pohledu jejího vlastníka efektivně či nikoliv. Pojďme se tedy podívat, jak se tyto ukazatele počítají, a co nám říkají.

Aktualizováno Úterý, 23 Březen 2010 16:36

Ukazatelé likvidity

Email Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 39
NejhoršíNejlepší 

Ukazatelé likvidity patří do skupiny tzv. poměrových ukazatelů, které vám jednoduchým nahlédnutím do rozvahy a výkazu zisku a ztráty umožní základní analýzu stavu dané skupiny ukazatelů u vybrané společnosti. Ukazatelé likvidity se přitom zaměřují na schopnost společnosti krátkodobě dostát svým závazkům, v případě vzniku neočekávaných problémů.

Aktualizováno Pondělí, 08 Březen 2010 21:23

Strana 2 z 2