BusinessVize.cz

Domů Právní podmínky

Reklama

Jsou vaši zaměstnanci v práci a v životě spokojení?
Spokojení zaměstnanci jsou kreativnější, o 12 % produktivnější a zvyšují tržby! POMŮŽEME VÁM S HR 2.0

Právní podmínky

Email Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.businessvize.cz, které tvoří tento portál (dále jen Portál) je společnost Nitana s.r.o., se sídlem: nám. 14. října 1307/2, Praha 5, Smíchov, PSČ 15000, IČ: 28959752 (dále jen Provozovatel). Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umístí na Portál, včetně mimo jiné textů, grafiky, fotografií či technických údajů a dat, stejně jako k výběru a uspořádání souborů obsažených na Portálu. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření (včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty) či dalšího zpřístupňování jakéhokoliv materiálu zveřejněného na Portálu, a to včetně uchovávání v jiných databázích, je bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání tohoto Portálu se řídí právním řádem České republiky.

Provozovatel je zodpovědný za vlastní obsah, který uveřejní na Portálu. V případě, že jsou na Portálu uvedeny odkazy na internetové stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu, nenese Provozovatel jakoukoliv odpovědnost za obsah takových stránek, ani za činnost jejich provozovatelů. Provozovatel dále není zodpovědný za cizí obsah umístěný na Portálu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud není pro Provozovatele technicky možné zveřejnění obsahu zabránit, nebo není přiměřené toto od Provozovatele požadovat. Provozovatel nenese odpovědnost za činnost uživatelů Portálu, a to ani za obsah jejich diskusních příspěvků v diskusích u článků či diskusním fóru pro uživatele Portálu.

Přístup na Portál může Provozovatel podmínit poskytnutím některých osobních údajů, jak jsou definovány v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů). Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a jinými platnými právními předpisy. Uživatel poskytnutím osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby je Provozovatel zpracovával ve smyslu § 4 písm. e) Zákona o ochraně osobních údajů, a to za účelem jejich interního využití, poskytování obchodu a služeb, stejně jako pro marketingové účely. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování. Při zpracování osobních údajů dbá Provozovatel na to, aby tím uživatelé neutrpěli újmu na svých právech.

Každý uživatel, jehož osobní údaje Provozovatel zpracovává, má právo na přístup k osobním údajům a má právo na opravu svých osobních údajů. Každý uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a/či b) požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele shledána oprávněnou, Provozovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Provozovatel žádosti uživatele, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel smí zpřístupnit třetím osobám osobní údaje získané o uživatelích Portálu jen v případech, kdy mu to ukládá či umožňuje zákon nebo s výslovným souhlasem dotyčného uživatele.

Provozovatel může za účelem statistického zpracování dat o přístupech anonymních i registrovaných uživatelů k portálu využívat službu Google Analytics a jiné obdobné statistické nástroje.

Share/Save/Bookmark