BusinessVize.cz

Management Plánování Program spolupráce s univerzitami

Reklama

Jsou vaši zaměstnanci v práci a v životě spokojení?
Spokojení zaměstnanci jsou kreativnější, o 12 % produktivnější a zvyšují tržby! POMŮŽEME VÁM S HR 2.0

Program spolupráce s univerzitami

Email Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 6
NejhoršíNejlepší 

 

Proč chceme spolupracovat s univerzitami

Naším posláním je pomáhat firmám růst a poskytovat jim ty správné informace, konzultace, kontakty a nástroje k tomu, aby byly na trhu, kde působí úspěšnější a získaly ještě lepší image. Je přitom zřejmé, že manažeři firem pocházejí právě z řad dřívějších studentů univerzit. S ohledem na naši dlouhodobou strategii je pro nás proto spolupráce s univerzitami důležitá. Současní studenti univerzit totiž v budoucnu budou manažery podniků, kteří se mohou stát našimi zákazníky. To je také důvod, proč se naše firma chce této činnosti dlouhodobě věnovat. Na druhou stranu studenti univerzit oceňují informace z praxe, a pokud získají zpětnou vazbu k probírané látce od lidí z praxe včas, mohou lépe identifikovat to, co pro ně v budoucnu bude důležité a mohou tomu už na škole věnovat odpovídající úsilí. Pro univerzitu pak může být přínosem to, že získá více motivované studenty, kteří budou dosahovat lepších studijních výsledků.

Co nabízíme

V současné době univerzitám nabízíme jednorázové přednášky na níže uvedená témata.

Finanční analýza v praxi

Studenti se na praktických příkladech z různých českých firem dozví, k čemu všemu se v praxi využívá nástrojů finanční analýzy. Seznámí se s využitím finanční analýzy pro efektivnější prodej, pro nastavení systémů hodnocení zaměstnanců, pro nastavování manažerských odměn a motivačních programů i pro identifikaci slabých stránek společnosti a oblastí ke strategické změně. Na praktických ukázkách z VZZ a Rozvah různých reálných firem také uvidí, jak přesně lze pomocí jednotlivých nástrojů finanční analýzy tyto problémy identifikovat a využít k prodeji vlastních produktů a služeb.

Jak se připravuje firma na akvizici

Studenti se na praktických příkladech z českých firem dozvědí, jak se připravují firmy na převzetí zahraničním investorem anebo jak připravuje zahraniční investor svoji firmu k prodeji jinému investorovi. Získají také představu o provázání podnikového informačního systému s akvizicí, o průběhu due dilligence i o změnách, které nový majitel přináší.

CRM systémy v praxi

Studenti se na praktických příkladech z českých firem dozvědí, k čemu se využívají CRM systémy. Příklady se budou zabývat všemi oblastmi nasazení CRM systémů – řízením obchodu, řízením marketingových kampaní, řízením péče o zákazníky i nezvyklými aplikacemi CRM systémů v menších firmách v roli odlehčeného ERP.

ERP systémy v praxi

Studenti se na praktických příkladech z významných českých firem dozvědí, jak v praxi vypadá využít ERP systémů v různých odvětvích, k čemu se v praxi využívají nástroje Business Intelligence, jak vypadá v praxi EDI komunikace, proč se ERP systémy dnes propojují s portálovými řešeními, jak vypadá datový sklad a k čemu slouží i to, jak vlastně v praxi vypadá samotný ERP systém.

Průběh implementace podnikového informačního systému v praxi

Studenti se dozvědí, jak správně řídit implementaci podnikového informačního systému a na příkladech z praxe českých podniků uvidí, co všechno je může potkat v roli manažera firmy nebo projektového manažera implementace v případě, kdy vše neprobíhá tak, jak má. Tuto přednášku lze připravit jak z pohledu zákazníka, tak z pohledu implementátora podnikového informačního systému.

Teorie životního cyklu v podniku v praxi českých firem

Studenti se na příkladech vybraných českých firem v praxi seznámí s tím, jak vypadá aplikace teorie životního cyklu podle Larry E. Greinera a studie Miller Friesen v praxi českých firem. Jak v praxi vypadají jednotlivé revoluce podle Greinera v českých firmách a co je provází za změny v řízení podniku.

Které univerzity nás mohou oslovit

Naše nabídka je zajímavá zejména pro ekonomické fakulty anebo fakulty zaměřené na oblast podnikových informačních systémů. Pro veřejné vysoké školy v Praze jsou přednášky nabízeny zcela zdarma. Pro veřejné vysoké školy v dojezdové vzdálenosti do 200 km od Prahy jsou přednášky také nabízeny po předchozí dohodě zdarma anebo za příspěvek na dopravu dle příslušné vyhlášky Ministerstva financí. Pro veřejné vysoké školy na Slovensku a v Moravskoslezském kraji jsou přednášky nabízeny za cestovné a 1 nocleh. Nabídka se vztahuje i na soukromé vysoké školy v ČR a SR, kde bude cena dohodnuta individuálně.

Ze spolupráce jsou vyloučeny ty fakulty (nikoliv však celé univerzity), které laxně přistupují k řešení opsaných diplomových prací z portálu BusinessVize.cz, což se v tuto chvíli týká jedné fakulty veřejné vysoké školy v Brně.

Jak přesně spolupráce probíhá

V případě zájmu univerzity o některou z výše uvedených přednášek nás stačí pouze kontaktovat aspoň 4 týdny před zamýšleným termínem přednášky. Od univerzity potřebujeme pouze zajistit přednáškovou místnost s projektorem. Je také možné domluvit se na více po sobě jdoucích přednáškách v jeden den, a to i s různou tématikou. Studenti také obdrží prezentaci v PowerPointu v elektronické formě a je možné domluvit se s univerzitou, aby ji poskytla studentům i vytištěnou. Stejně tak je možné, aby univerzita pořídila z přednášky videozáznam a zveřejnila jej na internetu.

 

Share/Save/Bookmark