BusinessVize.cz

Management Řízení a optimalizace Veřejné registry aneb jak zjistit informace o konkurenci

Reklama

Jsou vaši zaměstnanci v práci a v životě spokojení?
Spokojení zaměstnanci jsou kreativnější, o 12 % produktivnější a zvyšují tržby! POMŮŽEME VÁM S HR 2.0

Veřejné registry aneb jak zjistit informace o konkurenci

Email Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 15
NejhoršíNejlepší 

Česká republika je jedna z mála zemí, kde existuje celá řada velice dobře zpracovaných centrálních registrů zpřístupňujících často až absurdně důvěrné informace o firmách, včetně jejich finančních výsledků, a to u všech právnických osob dodržujících zákony této země. Pojďme se tedy podívat na to, kde tyto registry najdeme a co se v nich můžeme dozvědět.

Ministerstvo financí – ARES

Zcela základním registrem důležitým pro podnikání kupodivu není Obchodní rejstřík, o kterém bude ještě řeč, ale ARES neboli Administrativní registr ekonomických subjektů. ARES totiž umí zpřístupnit z jednoho místa i informace z registrů jiných ministerstev. ARES naleznete na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. O co lepší tento registr je, o to více se ho ministerstvo financí snaží na svém webu utajit. Jen tak ho tam totiž nenajdete, takže bude dobré, pokud si tento odkaz uložíte do oblíbených. Právě ARES se mimochodem využívá i jako zdrojový registr pro podnikové informační systémy, které si z něj při využití příslušného zásuvného modulu umějí na základě IČO automaticky načíst fakturační údaje firmy nebo fyzické osoby – podnikatele. ARES přistupuje z jednoho místa k následujícím registrům:

ARES obsahuje jen základní data z těchto registrů, což znamená, že každý z registrů samostatně dokáže poskytnout obvykle detailnější informace. Co je na ARESu ale velice důležité, je fakt, že velice rychle zjistíte, v jakých registrech má vůbec smysl hledat dál a najdete zde třeba odborové svazy či občanská sdružení, který byly přiděleny dotace apod. Právě registr dotací CEDR je obecně velice zajímavý, protože lze dohledat přesné částky, data a operační programy, z kterých firma dotace čerpala.

Ministerstvo spravedlnosti – Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je snad nejkontroverznějším z registrů. Plnými doušky totiž rozdává osobní údaje statutárních orgánů právnických osob a díky Sbírce listin dává nahlédnout i do jejich veškerého hospodaření – tedy u firem, které dodržují platné zákony a své finanční výsledky posílají svému rejstříkovému soudu. Díky tomu je na druhou stranu dobrým zdrojem informací o tom, kdy popřát vedení vašich zákazníků k narozeninám, nebo kam jim poslat dárek nebo vánoční přání domů. Obchodní rejstřík se dočkal nové graficky i funkčně celkem zdařile upravené verze, kterou nově najdete na adrese http://or.justice.cz. Jak bylo již zmíněno, nejzajímavější částí obchodního rejstříku je Sbírka listin. V té najdete povinně za každý hospodářský rok rozvahu, výkaz zisku a ztráty (výsledovku) a zprávu o vztazích dle §66a odstavce 9 Obchodního zákoníků. U auditovaných společností najdete i zprávu auditora, která někdy může být velice upřímná, takže se v ní můžete například dozvědět, že auditor se domnívá, že firma v následujícím období prostě zkrachuje. Je pak jen čistě vaše hloupost, když vám po možnosti přečíst si tuto veřejně přístupnou zprávu vznikne za touto firmou nesplacená pohledávka. Některé firmy přidávají dobrovolně i výkaz cashflow, výroční zprávu, textové zdůvodnění některých položek v rozvaze a VZZ nebo dokonce i výhledy na následující roky. Kromě těchto dokumentů jsou zde, bohužel/bohudík, k nalezení podpisové vzory statutárních orgánů společnosti, zakladatelské dokumenty, včetně notářského zápisu, klíčová rozhodnutí statutárních orgánů i smlouvy o převodu vlastnických podílů. V zásadě lze tak konstatovat, že libovolná firma v ČR má mnohem transparentnější hospodaření než leckterý úřad, ministerstva spravedlnosti nevyjímaje.

Ministerstvo spravedlnosti – Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík najdete na adrese http://isir.justice.cz. Najdete v něm všechny dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení (ve smyslu insolvenčního zákona) po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní a vyrovnací řízení před 1. lednem 2008 (tj. podle starého zákona) najdete v Evidenci úpadců na http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw?F=U . Dlužno dodat, že informace o firmách, které v Insolvenčním rejstříku skutečně jsou, jsou velice podrobné. Rejstřík eviduje všechny dokumenty v rámci řízení do úpadku, řízení po úpadku, incidenčních sporů, ostatních i přihlášky jednotlivých věřitelů. Ministerstvo spravedlnosti zpřístupňuje také všechny dokumenty (těch jsou někdy i tisíce) online. Ne vždy však odkazy na ně fungují. O opravdu velkém rozsahu informací v Insolvenčním rejstříku si můžete udělat obraz třeba, pokud se podíváte na mediálně známý případ společnosti Sazka.

Je velice důležité zdůraznit, že Insolvenční rejstřík obsahuje informace pouze a jen o těch dlužnících, kde už bylo insolvenční řízení zahájeno, tj. kde se našlo dva a více věřitelů, kteří se o sobě dozvěděli a kteří na něj podali návrh a kde soud s návrhem souhlasil. V praxi to tedy znamená, že velká část firem se špatnou platební morálkou, pohledávkami po splatnosti a dokonce i s vydaným platným platebním rozkazem a exekucí majetku zde vůbec nefiguruje. Přitom právě tato informace by byla v praxi jistě mnohem cennější, než rodné číslo jednatele nebo člena představenstva společnosti.

Nicméně, možnost vyhledávat v Centrální evidenci exekucí přesto existuje, ale tento registr provozuje přímo Exekutorská komora ČR na adrese www.ceecr.cz a přístup i vyhledávání v registru je zpoplatněno – viz ceník. Nicméně ani tento registr neeviduje firmy s vydaným platebním rozkazem (tj. soudem uznanou pohledávkou po splatnosti). Najdete zde pouze informace o pravomocných usneseních soudu o nařízení exekuce, o jejím zastavení, odkladu apod. Navíc registr nemá historii, údaje o exekuci jsou z něj vymazány 15 dní poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno respektive poté, co se o skončení soudní exekutor dozvěděl. Notorické neplatiče, u kterých exekutor klepe na dveře každé dva měsíce zde tak nemusíte nutně najít.

Použité zdroje a informace

  1. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Justice.cz: Oficiální server českého soudnictví [online]. 2012 [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: www.justice.cz
  2. EXEKUTORSKÁ KOMORA. Centrální evidence exekucí [online]. 2007 [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: www.ceecr.cz
  3. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo financí ČR [online]. 2012 [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: www.mfcr.cz

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Share/Save/Bookmark