Pojištění firemních vkladů u bank – co by vás mohlo zajímat

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Bankovní systém se v České republice zejména před koncem minulého století potýkal s řadou nemalých problémů. Krachy, nucená správa ani sanace bank nebyly ničím výjimečným. Nyní se však situace v mnohém zlepšila. I tak je však pojištění vkladů stále důležitým aspektem, minimálně psychologickým. Jak je to ale s pojištěním vkladů na firemních účtech?

Co je v bankách pojištěno

V České republice byl zákonem o bankách 21/1992 Sb. zřízen Fond pojištění vkladů, u kterého jsou na základě tohoto zákona pojištěny veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo i cizí měně, včetně úroků. Pojištěny jsou tak zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

Pojištění se nevztahuje na vklady bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů. Pojištěny nejsou také vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu (podřízený dluh). Pojištění se dále nevztahuje na směnky a jiné cenné papíry (tj. např. akcie a dluhopisy).

Podtrženo a sečteno – až na výše uvedené výjimky – má každá firma nebo občan v ČR ze zákona pojištěny všechny vklady v libovolné měně. Avšak je nutné dodat jednu velice důležitou poznámku, že toto všechno se týká pouze a jedině bank, které jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladu, tj. které mají licenci od ČNB, což neplatí rozhodně pro všechny banky operující na českém trhu (viz dále).

Co dostanete při krachu banky

Fond musí na základě zákona zahájit výplatu náhrad do 3 měsíců od data oznámení o neschopnosti pojištěné instituce dostát svým závazkům. Výplaty náhrad probíhají po dobu 5 let ode dne jejich zahájení. Náhrady jsou vypláceny prostřednictvím banky s širokou pobočkovou sítí, a to jak formou bezhotovostního převodu, tak i výplatou v hotovosti. Poslední výplata tak byla ukončena 7. 6. 2008 a týkala se zkrachovalé Plzeňské banky.

Pro účely výplaty náhrady vkladu oprávněné osobě se sečtou všechny její pojištěné pohledávky u jedné pojištěné instituce včetně úroků vypočtených ke dni zahájení plateb a odečtou se její splatné závazky. Výplata náhrady v zákonné výši 100 %, max. 50 000 EUR, se počítá z celkového kladného rozdílu. Náhrady za devizové vklady jsou vypláceny v české měně. Na váš vklad se tak bohužel přenáší kurzová rizika, a to jak v podobě proměny uložených deviz v českou měnu, tak v podobě maximální výše pojištěného vkladu, která kolísá podle aktuálního kurzu CZK/EUR.

Ne všechny banky jsou pojištěné v ČR

Velice důležitý je fakt, že ne všechny banky operující v ČR jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů. Ty, které jsou pojištěny jinde tak nabízejí odlišné podmínky pro pojištění vkladů i vyplácení náhrad. Kompletní seznam bank pojištěných u FPV naleznete zde. Pokud porovnáme tento seznam s aktuálním seznamem bank a poboček zahraničních bank dle ČNB, pak zjistíme, že v ČR operují následující banky, které nepodléhají pojištění u FPV:

Tyto banky zde podnikají na základě evropské legislativy a mají své sídlo v jiném členském státu EU, ve kterém podléhají také tamnímu pojištění podle tamní legislativy. V ČR mají pouze svoji organizační složku. Pokud máte vklady u některé z těchto bank, znamená to, že v případě, že se tato banka dostane do problémů, budou jejím klientům vypláceny peníze z pojištění v domovské zemi banky podle legislativy této země. Je proto ve vašem vlastním zájmu zjistit si, do jaké výše a za jakých podmínek jsou v těchto belgických, dánských, francouzských, irských, německých, nizozemských, polských, rakouských a slovenských bank vklady pojištěny a zda se pojištění vztahuje i na vklady právnických osob a vklady v cizí měně (kterou je v tomto případě i česká koruna a naopak jí není Euro potažmo Polský zlotý nebo Dánská koruna).

O firemní finance se bát nemusíte

I firemní finance jsou v České republice pojištěny. I pro ně však platí pojištění jen do určité výše, v tomto případě 50 000 €. Vklady nad tuto částku vám v případě krachu banky už nebudou vyplaceny. Na druhou stranu, od roku 2003 v ČR žádná banka nezkrachovala a celkově se od přelomu století situace stabilizovala. Ostatně přehled všech zkrachovalých bank, včetně časových informací můžete nalézt na stránkách FPV. Právě Fondu pojištění vkladů přitom patří největší dík za tento článek, neboť informace v něm v drtivé většině pocházejí právě z webových stránek této instituce.

Použitá literatura a další zdroje

[1] Fond pojištění vkladů. Fond pojištění vkladů [online]. 2007 [cit. 2010-03-15]. O pojištěných vkladech. Dostupné z WWW: <http://www.fpv.cz/o-pojistenych-vkladech.php>.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla SEO powered by JoomSEF
Share/Save/Bookmark